Naši vědci tvrdí, že školy jsou tikající bomby. Jenže světová vědecká obec došla k opačnému závěru.

Naši vědci tvrdí, že školy jsou tikající bomby. Jenže světová vědecká obec došla k opačnému závěru.

Zde najdete extrakt závěrů vědecké obce. Čerpám především ze zdrojů na Royal Collage of Paediatrics and Child Health[1] (vládní web ve Velké Británii). Pro jednoduchost SARS-CoV-2 nebo COVID-19 zkracuji na COVID.

Můžou děti a mladí lidi dostat COVID?

Tvrdí se, že je mnoho případů COVIDu u dětí. Jejich množství je ale mnohem nižší než u dospělých a činí pouze 1-5% celkových nakažených.[2]

Ohrožuje COVID děti a mladé lidi stejně, jako dospělé?

Zdá se, že infekce COVIDu u dětí a mladých probíhá mírně nebo asymptomaticky, jenom u velmi málo nakažených dětí se vyvine těžký průběh nemoci.[3] Vědci na to našli i biologické vysvětlení.[4] Úmrtnost u dětí je extrémně vzácná a je stejná jako incidence obyčejné chřipky.[5]

Je u dětí stejně pravděpodobné, že se nakazí COVIDem, jako u dospělých?

Děti se nakazí méně často.[6] Pouze 1,1 až 4% pozitivních případů jsou děti.

Přenáší děti virus?

Existují důkazy, že role dětí při přenosu je limitovaná.[7] Prokazují to studie na cluster výskyty v domácnostech, kdy se ukázalo, že děti nejsou pacientem 0. [8] Studie v Holandsku, Řecku, Irsku, Singaporu či Něměcku ukazují, že COVID se především šíří mezi dospělými, od dospělého k dítěti, nikoliv od dítětě k dospělému nebo mezi dětmi[9]. Přenos mezi dětmi a od dítěte k dospělému je 4x méně častý než přenos mezi dospělými[10] . Ze závěru anglické studie plyne, že když je pacient 0 dítě, maximum nakažených jsou 2. Když je pacient 0 dospělý, maximum nakažených je 9[11]. U reportovaných vypuknutí nákazy v táborech (bez režimových opatření) nelze dohledat, zda děti a mladiství se nakazili od dospěléh nebo mezi sebou, nicméně poukazují na potřebu režimových opatření ve školách. [12]

Probíhající výzkum ukazuje, že je nepravděpodobné, že se děti nakazí ve škole. Přenos nákazy v domácnosti je nejčastější příčinou šíření COVIDu.[13]

Není prokázaný žádný efekt na mortalitu dospělých, včetně dospělých nad 65 let, kteří žijí s dětmi v domácnosti.[14]

Jak nové mutace viru ohrožují děti?

Neexistuje žádný důkaz, že by nové varianty ohrožovaly děti více, způsobily těžší průběhy nemoci anebo vyšší mortalitu.


[1] https://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-research-evidence-summaries#epidemiology

[2] www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7104685/

www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e4.htm

jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2764394

jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763401

www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130

jidc.org/index.php/journal/article/view/12718

www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30371-6/fulltext

pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/07/16/peds.2020-009399

www.nature.com/articles/s41586-020-2488-1

www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100¨

 www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19

[3] www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30287-5/fulltext

academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa201/5766416

www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.08.20029710v1

www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007617

pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/05/04/peds.2020-0961

link.springer.com/article/10.1007/s00431-020-03683-8

jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2770117

www.nature.com/articles/s41591-020-0962-9

jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765184

www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.18.2000600

www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30177-2/fulltext

[4] onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.14522

www.jpeds.com/article/S0022-3476(20)31023-4/fulltext

[5] www.nature.com/articles/s41591-020-0962-9

www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30287-5/fulltext

pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/07/16/peds.2020-009399

[6] www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30471-0/fulltext#:~:text=In%20a%20study%20of%20the,of%20primary%20cases%20was%20examined.

www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033142v1

science.sciencemag.org/content/early/2020/05/04/science.abb8001

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163445320301699

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7104686/

jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2766112

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7184465/

www.ncirs.org.au/covid-19-in-schools

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239264/

 www.jpeds.com/article/S0022-3476(20)30852-0/fulltext

academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa955/5869860

www.frontiersin.org/article/10.3389/fped.2020.00431

adc.bmj.com/content/archdischild/early/2020/07/28/archdischild-2020-320042

pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/146/6/e2020027425

[7] wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/1/20-3450_article

journals.lww.com/pidj/Fulltext/2020/12000/Children_and_Adolescents_With_SARS_CoV_2.1.aspx

academic.oup.com/jpids/advance-article/doi/10.1093/jpids/piaa158/6007439

 academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1825/6024998

science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/11/23/science.abe2424

[8] www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30114-6/fulltext

link.springer.com/article/10.1007/s12519-020-00356-2

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177072/

www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.26.20044826v1

pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/05/22/peds.2020-1576

journals.lww.com/pidj/Fulltext/9000/The_Role_of_Children_in_the_Dynamics_of_Intra.96128.aspx

[9] www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7268273/

academic.oup.com/cid/article/doi/10.1093/cid/ciaa794/5862649

www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.36.2001587

onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.26394

www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19

[10] www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30251-0/fulltext

www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6937e3.htm?s_cid=mm6937e3_w

[11] www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/08/24/2020.08.21.20178574

[12] www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.37.2001671

[13] bmjpaedsopen.bmj.com/content/bmjpo/4/1/e000854

 jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2020.35.e414

onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jpc.15287

[14] www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/11/02/2020.11.01.20222315

______________________________________________________________________________

Otevřené školy jsou prioritou i v COVIDovém světě.

Uzavření škol je v přímém rozporu s cílem společnosti zabezpečit jednotné kvalitní vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávací možnosti pro všechny.

Vzdělání dětí je klíčové pro růst společnosti a její budoucnost. Současná epidemiologická situace vyžaduje drastická opatření, nicméně umožnit přístup ke vzdělání dětem a tedy otevření škol by měla být priorita při řízení státu i v aktuální epidemiologické situaci.

V nedávné době Česká republika přistoupila k uzavření škol dříve než k jiným opatřením, přestože studie dokazují, že prezenční výuka ve školách nezvyšuje nebezpečí šíření viru. 5 týdnů nemohly do školy ani ty nejmenší děti, vyjma mateřských škol. Na distanční výuce přitom děti prvního stupně strávily na jaře již 10 týdnů. 

Ani nový systém protiepidemických opatření neumožňuje dětem, kromě prvních dvou ročníků prvního stupně ZŠ, účastnit se prezenční výuky: 

  • Na třetím stupni zavřené vysoké školy a rotační výuka na 2. stupni základních škol a na středních školách,
  • na čtvrtém stupni zavřené střední a vysoké školy,
  • na pátém stupni zavřené všechny školy.

Níže uvedené studie přitom dokazují, že přítomnost dětí ve školách nemá dopad na zvýšení nebezpečí šíření viru. Dokonce pravděpodobnost, že se děti nakazí ve škole je 4x nižší, než že se nakazí jinde, říká hamburský školský úřad [1]

Je nutné si položit otázku, zda je z dlouhodobého hlediska pro společnost důležitější mít co nejdéle otevřené obchody a hospody anebo školy. Většina států EU k omezení škol přistupuje až úplně nakonec.

K uzavření škol by měla být doložená transparentní analýza na základě dostupných dat, která zohledňuje veškerá rizika z hlediska vzdělání, psychologicko-společenského dopadu a zdraví. [2]

Z analýzy vyplývá:

  • Riziko přenosu na školách je nízké, při dodržování hygienických opatření zanedbatelné.
  • Uzavření škol má celospolečenské důsledky: z hlediska vzdělání a rozvoje dětí, psychického stavu, sociálních dopadů, fungování rodin, krátkodobých i dlouhodobých ekonomických ztrát.
  • Omezení provozu škol není založeno na zveřejněných datech ani studiích.
  • Omezení přístupu ke vzdělání vede k prohlubování dosavadní nerovnosti mezi dětmi z vyšších a nižších sociálních sfér.
  • Současné alternativní vzdělávání (distanční výuka) nemůže rozvíjet měkké dovednosti, což je pro žáky prvního stupně zásadní součást nových znalostí.

Odkaz

[1]https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/vetsina-deti-se-covidem-nakazi-mimo-skolu-tvrdi-nemecka-studie-40342724

[2] https://www.detizpatkydoskol.cz/covid-u-deti-nemci-jich-otestovali-pres-100-tisic-nasli-ho-jen-vyjimecne-nechte-skoly-otevrene-vyzyvaji-vedci/