Pár informací o mně a proč jsem založil tyto stránky.

Jmenuji se Jan Kříž a jsem táta tří dětí, z toho dvě na prvním stupni ZŠ – ve druhé a páté třídě.

Díky skvělým učitelům mých dvou starších ratolestí a jejich skvělému přístupu, jedou on-line výuku na poměrně nadstandartní úrovni.

Důvod, proč jsem se ale rozhodl tuto skupinu založit je, že zavření škol a forma distanční výuky je naprosto nevyhovující nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, a to z mnoha aspektů, ke kterým se budu postupně dostávat.

Dohledal jsem několik zdrojů podložených studií a konzultoval jsem dopad distanční výuky s některými odborníky z řad psychologů, pediatrů i dalších. Proto jsem se rozhodl, alespoň touto formou, projevit. Dopady, které nás neminou, jestliže co nejrychleji nezareagujeme, budou velmi zásadní. A to nejen pro nás, rodiče, ale hlavně pro naše děti.

Jaká je Vaše zkušenost s distanční výukou? Budu rád za vaše názory a podněty! Napište mi je do formuláře níže.

Já osobně to celé vnímám tak, že zavření škol má velký dopad na naše děti, které tímto ztrácejí režim, stabilitu i potřebné znalosti, což má velký vliv na jejich psychiku a vývoj.

Zároveň je to obrovská zátěž pro nás rodiče, kteří tímto suplujeme učitele, protože ať je forma distanční (v mém případě online) výuky sebelepší, nevím jak vy, ale já se stále musím mnohem více věnovat doučování svých dětí, hledání Vhodné formy[DD1]  výuky, a to bohužel až po své pracovní době.

Pro moje děti není vůbec jednoduché ještě v šest večer zasednout ke stolu, abychom probrali, čemu nerozumí, případně dodělali domácí úkoly, kterých je i touto formou hodně. Celkově probíraná látka je přitom v daleko menším rozsahu, než by byla v prezenční formě.

Věřím, že žáci druhého stupně, kteří jsou samostatnější, to mají možná jednodušší, ale považuji za dost zásadní celý první stupeň – pro základy učení, vlastního rozvoje a kvalitní vysvětlení učební látky.

Jsem plně pro zachování všech bezpečnostních opatření jak pro žáky, tak pro učitele. Jde mi o to, aby byly otevřeny všechny školyschválená forma prezenční výuky, která bude pro všechny bezpečná.

Je dobré a pozitivní, že máme od koho se učit. Formy této výuky existují a není potřeba je celé vymýšlet. Stačí se podívat na již fungující modely v zahraničí a adaptovat je u nás.

Těším se na Vaše podněty a názory, jak co nejrychleji vrátit Děti zpátky do škol.

Jan