COVID-19 EU a školství

Školy zemí EU při druhé vlně COVID-19

Německo stav 15.2.2020

Od 15.2. mohou země opět nabízet prezenční výuku. Provoz škol se nicméně bude spouštět postupně.

Většina německých školáku má od Vánoc pouze distanční výuku. Obecně neplatí prezenční povinnost. V některých případech je možné chodit do školy na prezenční vyučování.

Když shrneme dění ve všech státech tak se ve většině shodují na těchto bodech:

·       Distanční výuka, možnost prezenční výuky je jen pro absolventské třídy v malých skupinách.
·       Třídy 1-3 (někde 1-6) mají otevřít prezenčně někde naplno, někde střídavě od 22. 2. 2021 Bezpečnostní opatření pro školy: zatím uvnitř roušky, venku rozestupy.
·       Nadále platí nouzová péče pro ročníky 1-6. Pro starší ročníky se zatím nic nemění, rozhodne se podle situace.
·       Předpokladem je od března 2021 otevření prezenčního studia, pravděpodobně střídavou formou

Detailní situace viz zdroj:
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/schulschliessungen-corona-werden-die-schulen-wieder-geschlossen/

Rakousko aktuálně 15. 2. 2021

Po pololetních prázdninách (tzn. Vídeň a Dolní Rakousko od 8. 2.,
zbytek od 15.2.) dle rakouského ministerstva školství[1] obecně platí:

·       Prezenční výuka je podmíněna neinvazivními rychlotesty, kdo je neabsolvuje v určených intervalech, nesmí do školy
·       Pro ostatní žáky platí distanční výuka.
·       V zásadě je režim ve všech spolkových zemích stejný.
·       Nastavená pravidla mají platit do Velikonoc.
·       Osnovy byly upraveny tak, aby odpovídaly omezenému provozu.

Mateřské školy jsou plně v provozu.

Pro základní školy platí prezenční výuka. Žáci mají výuku 5 dní v týdnu, 2x týdně absolvují před vyučováním rychlotest.

Pro střední školy, gymnázia (u nás od 5. třídy) platí střídavá výuka. Třídy jsou rozděleny do dvou skupin, pondělí a úterý chodí jedna (test v pondělí), druhá ve středu a čtvrtek (test ve středu), pátky jsou distančně. Kdo využívá Betreuung (něco jako družina i ve dny, kdy nemá prezenční vyučování), musí se rovněž 2x týdně testovat. Starší ročníky musejí mít i během vyučování roušky. Učitelé se nemusejí nechat testovat, potřebují ale výjimku, chtějí-li učit. Jinak učitelé absolvují jednou týdně PCR test. Pokud ho mají negativní, nosí roušku. Pokud si ho nenechají dělat, musejí nosit FFP2 respirátor.

Pro vysoké školy až na zvláštní situace platí (laborky atp.) distanční výuka

Zdroj: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html

EU aktuálně k 17.1.2021

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) došlo k závěru, že šíření COVID-19 ve školách není příliš obvyklé. K rozšíření nákazy dochází primárně v komunitě, ale mimo školu.[1] 

Školy nejsou příčinou, ale obětí komunitního šíření. Onemocnění se ve školách objeví například v důsledku rozšíření korona viru v rodinách, firmách nebo událostí v úzkém okolí. Níže uvádím závěry studie:

  • Je obecnou shodou, že rozhodnutí zavřít školy kvůli kontrole pandemie COVID-19 by mělo být použito jako poslední instance
  • Negativní dopad na fyzické a mentální zdraví a úroveň vzdělání stejně tak, jako ekonomický dopad na společnost převáží přínosy proaktivního zavírání škol
  • Z dostupných dat vychází, že otevření škol nebylo spouštěčem nárůstu šíření COVID-19, který byl zaznamenán v mnoha zemích v říjnu 2020
  • V zemích, kde jsou dostupné data z trasování, měl přenos ve školách minoritní podíl na všech COVID-19 případech
  • Děti mezi 1 až 18 roky mají menší míru hospitalizace a úmrtí, než jiné věkové skupiny
  • Děti se mohou nakazit, mladší děti se nakazí méně často a šíří nákazu zřídka. Přenos i skupinová nákaza ve školách se sice objevují, nicméně data naznačují, že je důsledkem, nikoliv příčinou, okolní epidemiologické situace – školy jsou obětí, nikoliv zdrojem nákazy. Zabránit a snížit riziko lze dodržováním hygienických opatření.
  • Odhalení více případů covidu-19 ve vzdělávacím zařízení ne vždy potvrzuje existenci klastru, protože k přenosu ve školním prostředí nemusí dojít. Zjištění několika případů ve stejné škole může být důsledkem komunitního šíření.

Zavření škol může přispět ke snížení rizika nákazy, ale toto opatření samo o sobě není dostatečné k prevenci komunitního přenosu COVID-19

Zdroj:
[1]https://www.seznamzpravy.cz/clanek/studie-ukazuji-ze-se-ve-skolach-covid-masivne-nesiri-v-cesku-se-zaviraly-jako-prvni-135556

[2] https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission?fbclid=IwAR3ntKRb11y5goVDqgwqNNG_vBC87Z-MAXNN_t0ZkKPnFopMsqX0bCyKzW4


Německo, stav k 13.1.2021

Česká media:

Prodloužení lockdownu (včetně škol) do 31.1.2021, v nejpostiženějších regionech omezení volného pohybu do 15 kilometrů od domova (přijalo Sasko)
školy a školky zavřené do konce ledna, spor o školy: Ministři školství jednotlivých spolkových zemí chtějí obnovit provoz škol postupně, „jak to dovolí epidemiologická situace v jednotlivých spolkových zemích“. Hospodářská rada naproti tomu žádá, aby se školy a centra denní péče otevřela co nejdříve. Sasko např. oznámilo, že v únoru zruší zimní prázdniny, prodlouží ale velikonoční volno.[1]

Zdroj:
[1] https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/merkelova-prosadila-vyrazne-omezeni-pohybu-nemci-maji-karantenu-az-do-konce-ledna-40346931

Tzv. tvrdý lockdown je nyní nastaven do 31.1.2021, jedná se o dalším prodloužení
„Potřebujeme dalších 8 až 10 týdnů lockdownu,“ zejména kvůli nové nakažlivější anglické mutaci[2]

Zdroj:
[2] https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/uzavreme-nemecko-az-do-velikonoc-zada-kanclerka-merkelova-40347585#dop_ab_variant=0&dop_req_id=Lg8PJ0yuEKa-202101121414&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Situace z německých zdrojů:

Školy uzavřeny, co dál?[3] (leden 2021, deutsches-schulportal.de)
rozhodnutí o kompletním uzavření škol musejí realizovat jednotlivé země, liší se ale v interpretaci.

Baden-Württemberg: otevře školky a první stupeň již 18.1., pakliže to čísla dovolí (konečné rozhodnutí padne 14.1.). Původně se mělo otvírat již 11.1. Ministryně Eisenmann uvádí: na prvním stupni je digitální výuka těžko až vůbec realizovatelná, spousta dětí nemá doma podporu při učení.
Absolventské třídy mohou mít od 11.1. výuku, je-li to nezbytné.
Písemky je možné psát i před 18.1. „v obzvláště odůvodněných případech“, tzn. např. aby nekolidovaly s jinými písemkami.
11.1. začala distanční výuka, hojně padaly systémy
9.1. petice pečovatelů a učitelů dětí s postižením (tato zařízení zůstávají otevřena), aby měli k dispozici podobné ochranné prostředky jako zdravotnický personál

Bayern:
od 11.1. distanční výuka, pro žáky tříd 1-6, žáky s podporou nebo postižené je k dispozici nouzová péče. Osnovy a zkušební plány se rozvolní. Vysvědčení až 5.3., absolventské zkoušky posunuty. Zrušeny masopustní prázdniny (15.-19.2.), setkalo se s kritikou.

Berlin:
zavádí od 18.1. prezenční výuku pro absolventské třídy v malých skupinách. 19.1. se rozhodne, co bude po 25.1. (na stole je i všeobecná prezenční povinnost). Absolventské MSA testy redukovány.
8.1. 40 tis. podpisů rodičů proti prezenční výuce (dokud nebude covid pod kontrolou:)
7.1. kritika rozhodnutí berlínského senátu ze strany vzdělávacích odborů, aby se začalo učit již 11.1. (to se nakonec nestalo), dočasné potíže s online platformou.

Brandenburg:
výjimky pro absolventské třídy a zvláštní školy. Zbytek distanční min. do 22.1. Vše bude znovu hodnoceno 18.1. když se to nezlepší, nastoupí střídavá výuka. 12.1. hackerské útoky na online-platformu. Kritika výpadku prezenční výuky ze strany zástupců rodičů. „z provizoria do provizoria, skluz ve vzdělání se stále zvětšuje“.

Bremen:
suspendovaly prezenční povinnost, od 11.1. je tedy možnost se rozhodnout, zda se účastnit prezenční výuky nebo ne!!! Služební povinnost školního personálu trvá. 95% žáků již dostalo tablety. Corona-testy zdarma (pro 85k lidí).

Hamburg:
výjimky pro absolventské třídy, nouzová péčeo děti ve školách trvá, 12.1. výpadky systému, pro žáky do 10. třídy do konce ledna žádné povinné písemky, vyšší ročníky klausury píšou. O březnových prázdninách zdarma doučování ve skupinách do 8 dětí. Školský senátor Rabe: „na dětech a mladistvých zanechá (výpadek výuky) hluboké stopy, nejen v oblasti kognitivního, nýbrž i sociálního vzdělání a rozvoje osobnosti“. 5.1. přišlo každé 5. dítě do školy.

Hessen:
výuka až od 11.1. hodně škol je až do konce ledna zavřeno (kvůli nákazám). Suspendovaná prezenční povinnost u tříd 1-6, k dispozici nouzová péče v pevných skupinkách, výjimky pro absolventské třídy. 8.1.kritika nejistoty ze strany odborů, kterým dává smysl pouze střídavá výuka.

Mecklenburg-Vorpommern:
Suspendovaná prezenční povinnost všem, možnost prezenční výuky pro absolventské třídy, u tříd 1-6k dispozici nouzová péče
18.1. se rozhodne dále, odklad závěrečných zkoušek o 4 týdny, obava o hodnotu „coronových maturit“

Niedersachsen:
silně omezená výuka do konce ledna. Mimo absolventské třídy žádná prezenční výuka. Od 18.1.střídavá výuka, k dispozici nouzová péče na základkách. 11.1. výpadek aplikace, 11.1. se online výuky účastnilo 94% žáků. 11.1. kritika částečných znovuotevření škol ze strany kancléřství (otevření je proti duchu dohod zemí a spolku)!!

Nordrhein-Westfalen
distanční výuka bez výjimky, u tříd 1-6k dispozici nouzová péče (bez regulérního vyučování), do konce ledna bez písemek s výjimkou absolventských ročníků. Vracení peněz rodičům za družiny, FFP2 masky zdarma pro učitele denně, 7.1. doporučení zrušit masopustní prázdniny.

Rheinland-Pfalz:
dálkově do 22.1., k dispozici nouzová péče, od 18.1. zvláštní regulace pro absolventy a učiliště. Třídy 1-6 od 25.1. střídavá výuka, od února pak prezenčně. 250.000 FFP-2-masek. 7.1. začaly 12 tis. žákům maturity!!

Saarland:
dálková výuka od 4.1. u tříd 1-6k dispozici nouzová péče, maturitní třídyprezenční výuka od 11.1., další absolventské třídy prezenční výuka od 18.1. Ostatním suspendovaná prezenční povinnost do 25.1. Maturity posunuty již v prosinci. Anketa 6.1. polovina žáků má problém se učit doma.

Sachsen
dálková výuka od 4.1. k dispozici nouzová péče pro první stupeň, absolventské třídy prezenční výuka od 18.1., od 8.2. regulérní provoz škol, byť omezený, na vyšších stupních střídavá výuka. Prázdniny se nezruší, ale rozdělí. 6.1. problémy s učební platformou.

Sachsen-Anhalt:
v lednu distančně, absolventské třídy prezenční výuka od 11.1. v menších skupinách, nouzová péče pro první stupeň (ale jen pro systémově důležitý s potvrzením nebo samoživitele)

Schleswig-Holstein:
dálková výuka, výjimky pro absolventské třídy, nouzová péče pro první stupeň, 11.1. hádka kvůli rozsahu prezenční výuky (opozice a odbory vs. zemská ministryně)

Thüringen:
dálková výuka, nouzová péče pro první stupeň, výjimky pro absolventské třídy (klauzury a zkoušky), prezenční výuka od února, zimní prázdniny se předsouvají o 2 týdny na týden od 25.1.

Zdroj:
[3] https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/schulschliessungen-corona-werden-die-schulen-wieder-geschlossen/


Německo, stav k 14.12.2020

Opatření proti coronaviru prodloužena v celém Německu do 10. 1. 2021[1]

Původní znění usnesení videokonference (Spolek a země)[2]

Omezení kontaktů (max. 2 domácnosti a zároveň 5 osob nad 14 let)

Uzavření maloobchodu od 16. 12. 2020 s výjimkami

Přechodné uvolnění pravidel přes Vánoce (24.-26. 12. styk osob – domácnost + max 4 další osoby, i když jde o členy více domácností a počet 5 bude překročen, bohoslužby: masky, rozestupy 1,5m, zákaz zpěvu)

Silvestr a Nový rok: zákaz shromažďování, zákaz prodeje pyrotechniky, pálení již zakoupené pyrotechniky se nedoporučuje

Školy – v gesci zemí: od 16. 12. mají mít zavřeno nebo alespoň zrušit povinnost presence. Obdobně i předškolní zařízení.

Předškolní zařízení a školy umožňují „Notfallbetreuung“ – nouzovou péči, k tomu rodiče si mohou vzít placenou dovolenou na hlídání dětí

Země musejí nabídnout dálkovou výuku, pro absolventské třídy mohou platit jiná pravidla

Vysoké školy od 1. 12 pouze digitálně

Je-li dítě samo nebo člen domácnosti rizikový, může být dítě na základě potvrzení od lékaře zproštěno povinnosti docházet do školy a účastní se výuky digitálně na dálku

Od 16. Zavřená kadeřnictví plus další části maloobchodu

Žádný alkohol na veřejnosti

Restaurace, opery, kina fitka bazény atd. zavřeny již od 2.11.

Kosmetika masáže tetování zavřeny, ale „nutné procedury“ např. fyzio-, ergo- a logoterapie plus pedikúra zůstávají umožněny

Podnikům se doporučuje práce z domova, dále byly vyzvány, aby zvážily možnost zavřít, je-li to možné, od 16. 12. do 10. 1.

U incidence více než 200/100.000 obyvatel se omezení ještě rozšíří

5. 1. 2021 další jednání kancléřky s předsedy spolkových vlád o opatřeních po 10. 1.


[1] https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724

[2] https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1827366/69441fb68435a7199b3d3a89bff2c0e6/2020-12-13-beschluss-mpk-data.pdf?download=1

https://www.deutschland.de/de/news/bundesregierung-und-corona-krise

https://www.tagesschau.de/inland/corona-massnahmen-145.html

______________________________________________________________________________

aktuální data k 27.11.2020

Česká republika

V případě základních a středních škol se od 25. listopadu do škol vrátily závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol je možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.

Od 30. listopadu by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvního stupně a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhé stupně základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.[1].

Doporučujeme, aby po vzoru západních demokracií (Německo, Francie, Velká Británie, Skandinávie) byly co nejdříve otevřeny všechny školy a již nedošlo k jejich uzavření ani při pátém stupni plánu pro řízení epidemiologických opatření (PES).

U základních a středních škol není třeba zavádět turnusovou výuku/rotaci při zavedení hygienických opatření, protože existuje dost důkazů o tom, že:

  • Po otevření škol došlo podle německé studie z 13. října 2020 Bonnského institutu pro ekonomiku práce k měřitelnému poklesu nakažených školáků [2]
  • Děti vir na dospělé nepřenáší dle německé studie Institutu pro lékařskou virologii ve Frankfurtu [3]
  • Pravděpodobnost, že se děti nakazí ve škole je 4x nižší, než že se nakazí jinde, říká hamburský školský úřad [4]

U vysokých škol také nemusí být rotace, pokud prostory školy umožňují dělat dvoumetrové rozestupy. Pokud to prostory neumožňují, pak je třeba rotace.

Německo:

Prezenční výuka probíhá bez omezení s výjimkou případů, o kterých bylo individuálně rozhodnuto na místní úrovni. Od 25. 11. 2020 platí jednotná pravidla

1) pro karanténu pozitivně testovaných žáků: pětidenní karanténa zpravidla pro celou třídu, poté testy. Negativně testovaní smějí opět do školy, stále pozitivní se dále testují každé 3 dny.

2) střídavá výuka se nezavádí plošně, smí se však o ní rozhodnout na konkrétních školách podle aktuální místní situace při incidenci 200/100.000 obyvatel/týden [5].

Vysoké školy kombinují prezenční a distanční výuku, distančně jsou přednášky a presenčně jsou např. laborky, praktika, cvička, zkoušky [6].

Francie

Francouzské školy jsou otevřené v plné kapacitě.  

Rakousko:

V Rakousku došlo k uzavření všech škol 17. listopadu a přesunu na online výuku. Tyto restrikce budou platit minimálně do 6. prosince.

Rodiče však mohou své děti do školy poslat a škola má povinnost se o ně postarat a vyučovat je. Jde o plošné opatření, na rozdíl od jara, kdy toto platilo pouze pro děti rodičů pracujících v kritické infrastruktuře. Rodiče této možnosti využívají výrazně častěji než při jarní vlně.

Slovensko

S výjimkou mateřských škol a prvního stupně základních škol je na Slovensku zavedena dálková výuka. Většina těchto škol zůstane zavřených alespoň do 27. listopadu [7].

Polsko

Polsko má stále stejné restrikce. Většina škol je zavřených, ale nachází se tam pár výjimek [8+9].

Skandinávie

Ač Švédsko povolilo hybridní výuku, což je kombinace dálkové a prezenční výuky, studenti ve Švédsku stále chodí normálně do školy [11]. Norsko zakázalo mimoškolní aktivity a vnitřní sporty a začíná se naklánět hybridní a distanční výuce. Finsko nechává všechny studenty ve školách, ale zavádí přísnější restrikce, hlavně s nošením roušek [12].

Spojené království

Anglie zaznamenala relativně dramatický nárůst nákazy, ale i přes to se drží svého plánu a školy nezavírá [13].

Zdroje

[1] – https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-do-12-prosince-od-pondeli-dojde-k-dilcimu-zmirneni-nekterych-opatreni/

[2] – http://ftp.iza.org/dp13790

[3] – ttps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.02.20223859v1.full.pdf

[4] – https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/vetsina-deti-se-covidem-nakazi-mimo-skolu-tvrdi-nemecka-studie-40342724

[5] – https://www.swp.de/panorama/corona-gipfel-konferenz-25-11-bundesregierung-lockdown-weihnachten-reisen-kontaktbeschraenkungen-beschluesse-bundeslaender-merkel-schule-weihnachten-silvester-53335060.html

[6] – https://rp-online.de/politik/deutschland/neue-corona-regeln-geplante-massnahmen-fuer-weihnachten-und-silvester-uebersicht_aid-54791933

[7] – https://slovensko.hnonline.sk/2252274-spolu-posiela-vyzvu-vlade-spusta-peticiu-za-otvorenie-skol

[8] – https://newsaf.cgtn.com/news/2020-11-01/COVID-19-Hungary-and-Poland-see-record-cases-V31evD424g/index.html

[9] –  https://www.bbc.com/news/world-europe-54760766

[10] – https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-sweden-highschools/sweden-to-allow-more-distance-learning-at-high-schools-as-covid-cases-rise-idUKKBN27Y1AV

[11] – https://www.newsinenglish.no/2020/11/20/updates-here-as-corona-rages-on/

[12] – https://newsnowfinland.fi/health-lifestyle/mask-use-recommendations-tighten-in-capital-region-schools

[13] – https://www.express.co.uk/news/uk/1357036/Are-schools-closing-again-in-England-evg

______________________________________________________________________________

aktuální data k 13.11.2020

Většina zemí Evropské Unie se rozhodla školy nezavřít při druhé vlně pandemie. Česká republika a Polsko [3] se rozhodly pro nejstriktnější omezení, ač Polsko zastává lehce liberálnější postoj, protože nechalo některé ze svých škol otevřených. Ostatní země EU se rozhodly pro méně invazivní kroky. Státy jako Rakousko [4] a Slovensko [5] fungují normálně, alespoň v mateřských a základních školách, přičemž střední a vysoké školy fungují dálkově, zatímco Německé [1+9], Francouzské [2] a Skandinávské školy [6+7] fungují na sto procent.

Školy Velké Británie při druhé vlně COVID-19 [10]

Velká Británie, stejně jako Česká republika, zažila rapidní růst případů infekce COVID v průběhu posledních dvou měsíců a proto 1. listopadu Boris Johnson vyhlásil celostátní lockdown. Tento lockdown se ovšem nevztahuje na školy, které zůstávají v plném provozu. Aby toto bylo možné, zavedla Anglie jednoduchá opatření ve školách, aby nedošlo k rozšíření nákazy. Pro studenty, tyto restrikce jsou jednoduchá. Studenti od 7. třídy výše musí nosit roušky mimo třídy, pravidelně si mýt ruce a netrávit příliš času ve větších skupinách lidí mimo svou třidu. Studenti v 6. třídě a níže musí akorát dodržovat základní hygienické opatření a nezdržovat se ve větších skupinách. Pro vyučující je doporučeno nosit roušky mimo třídy, dodržovat pravidla „social distancing,“ obzvláště od ostatních vyučujících a dospělých zaměstnanců školy. Ostatní zaměstnanci škol by neměli být v budově, pokud to není nutné. Toto opatření se týká obzvlášť zaměstnanců v administrativě. Místnosti ve školách musí být pravidelně desinfikovány a ve všech místnostech se musí alespoň jednou za hodinu větrat.

Závěr

Česká republika je v podobné situaci jako Velká Británie. Má podobně rapidní nárůst případů, nedávno zavedla druhý lockdown a proto by měla zvážit znovuotevření škol, i přes současnou situaci. Pokud nebudou děti ve škole, návrat jejich rodičů do práce, obzvláště u rodičů malých dětí, bude mnohem složitější. U dětí mladších 14 let je pravděpodobnost přenosu COVID méně než 5 %. Se správnými opatřeními toto číslo dále klesá a proto dává smysl otevřít alespoň první stupně škol. Co také stojí za zvážení je fakt, že množství domácího násilí a psychických problémů roste při každé krizi. Tyto problémy budou ještě zesíleny dále trvající izolací způsobenou lockdownem [8]. Při krizi v roce 2008 byly tyto trendy obzvláště viditelné a někteří experti konstatovali že koronavirová krize by mohla být v tomto ohledu až dvakrát horší. Rodiče některých dětí by v následku této náročné situace mohli neúmyslně vytvořit nepříznivé podmínky pro učení. Proto by bylo lepší aby výuka pokračovala v bezpečném prostředí škol.

Zdroje:

[1] https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-lockdown-idUSKBN27B1FG

[2] https://www.bbc.com/news/world-europe-54716993

[3] https://www.bbc.com/news/world-europe-54760766

[4] https://www.bbc.com/news/world-europe-54766184

[5] https://echo24.cz/a/SMXAT/slovensko-na-mesic-zavira-skoly-zavadi-nocni-zakaz-vychazeni

[6] https://www.france24.com/en/20200917-sweden-has-kept-schools-open-during-the-pandemic-despite-spike-in-cases

[7] https://www.theguardian.com/world/2020/oct/15/covid-in-europe-how-countries-are-tackling-second-wave

[8] https://www.reuters.com/investigates/special-report/health-coronavirus-usa-cost/

[9] https://www.pri.org/stories/2020-10-27/germany-s-schools-try-stay-open-another-round-coronavirus-lockdowns-take-effect

[10] https://www.gov.uk/government/publications/actions-for-schools-during-the-coronavirus-outbreak/guidance-for-full-opening-schools