BISOP – školy nesou velkou míru rizika nákazy – protiargumentace

Úvod

BISOP (Centrum pro modelování biologických a společenských procesů) zveřejnil výzkumnou zprávu, ve které simuluje šíření viru na školách[1]. Ve výzkumné zprávě chybně tvrdí, že otevření škol způsobí velký nárůst COVID případů. Zpráva obsahuje několik nedoložených a zavádějících tvrzení a díky nereálným předpokladům dochází k chybnému abstraktnímu závěru v duchu „GIGO – garbage in, garbage out“.

Níže uvedený dokument tato tvrzení vyvrací a to na základě světově uznávaného výzkumu zveřejněného a citovaného respektovanými Evropskými institucemi jako jsou například Royal College of Paediatrics and Child Health nebo Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Předpoklady modelu BISOP

Model BISOP je matematicky dobře odůvodněný, avšak vychází ze zavádějících předpokladů, jelikož nezohledňuje režimová opatření. Veškeré jeho závěry jsou postavené na předpokladu, že žáci a zaměstnavatelé nenosí roušky, neexistuje distancing, neexistuje zamezení míchání mezi třídami, žáci nedbají zvýšené hygieny, neexistuje rotační docházka na oběd, nejsou pobyty venku o přestávkách, neexistuje častá dezinfekce a především neexistuje včasné oznamování pozitivních případů, trasování a karanténní opatření. Mnoho světově uznávaných studií naopak dokládá, že výše uvedená opatření snižují riziko šíření viru na naprosté minimum[2],[3],[4],[5].

Dále model nezohledňuje potvrzené studie o tom, že děti mezi sebou vir přenáší naprosto minimálně, nenakazí se vzájemně ze škol, nýbrž od dospělého v domácnosti. Přenos dítě-dospělý je vzácný, častější je přenos dospělý-dítě a až 4 násobně častý je přenos mezi dospělými. Zvýšený výskyt COVID ve školách je pouze důsledkem epidemické situace v regionu školy[6].

Závěry BISOPu tak zcela odporují základní a světově uznávané tezi, že: „Průběžně zveřejňovaná celosvětová data demonstrují, že je velmi nepravděpodobné, aby se děti infikovaly ve škole.“[7],[8],[9],[10].

Jednotlivé tvrzení a protiargumenty

Níže uvádíme vybrané předpoklady, tvrzení a závěry výzkumné zprávy BISOP, které lze na základě dostupných světových studií rozporovat nebo lze označit za zavádějící:

  1. Uzavírání škol patřilo po celém světě mezi první protiepidemická opatření ve snaze co nejrychleji a nejefektivněji zamezit prudkému nárůstu počtu nově nakažených jedinců. 

Toto platilo v březnu, kdy ještě nedobyla dostupná data a obavy ze šíření viru ve školách byly veliké. Nicméně od září evropské země školy budˇ školy nezavíraly vůbec nebo je zavíraly až jako poslední (viz Německo, Rakousko, Velká Británie a státy Beneluxu). [11]

  • Ačkoliv existuje jistá názorová nejednotnost ve vědecké obci v otázce toho, do jaké míry školy přispívají k rychlosti a dosahu šíření koronavirové infekce [https://vzdelavani21.cz/V21-21.html?news=11899&locale=cz], mezi vědci panuje konsenzus v tom, že školy patří mezi prostředí, v nichž je riziko nákazy a následného přenosu mimo ni relativně vysoké.

Toto tvrzení je zcela nepravdivé Neplyne to ani ze zmiňovaného zdroje. Studie ukazují (kompletní přehled na Royal Royal College of Paediatrics and Child Health [12]), že děti se stávají pacientem nula jen velmi zřídka, virus se přenáší primárně mezi dospělými (4-10 x častěji než mezi dětmi) a od dospělého k dítěti, nikoliv mezi dětmi, nebo od dítěte k dospělému. Existuje nespočet důkazů, že ve školách nedochází k sekundárnímu přenosu mezi dětmi nebo vůči učitelům. To znamená, že infikovaný pacient (dítě) si přinese nemoc primárně z domácího prostředí. Výzkumy také doporučují vytvoření „bublin“ ve školách (v rámci škol se potkávají vzájemně jenom děti z jedné třídy, nebo ze stejné skupiny, vytvoří „bublinu, nedochází ke kontaktům mimo ně) které riziko ještě sníží.Je navíc prokázáno, že znovuotevření škol nemá za následek zvýšený přenos nákazy.[13]

  • Ačkoli na 1. stupeň chodí o čtvrtinu více dětí (o jednu třídu), zodpovídá 1. stupeň ZŠ jen za zhruba 42 % infekce ve škole. Potvrzuje se tím intuice, že menší děti mají méně intenzivních sociálních kontaktů a typicky téměř nemění kolektiv ani učitele v průběhu výuky.

Klasický případ zaměnění kauzality s korelací. Nízká míra přenosu u menších dětí je předmětem zkoumání, důvodů může být mnoho, a aby autoři prokázali svá tvrzení, museli by izolovat ostatní faktory a prokázat kauzalitu.

  • Plná prezenční docházka 1. a 2. ročníků odpovídající stávající situaci bez dalších režimových opatření představuje zhruba 20 % nakažených, tj. odpovídá zhruba 80% snížení šíření nákazy oproti zcela otevřené škole.

Velmi zavádějící tvrzení a to díky předpokladu bez režimových opatření, který nikde neplatí.


[1] https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-covidu-19-na-zakladnich-skolach/

[2] https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html

[3] https://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-research-evidence-summaries#transmission

[4] https://www.mathematica.org/our-publications-and-findings/publications/operating-schools-in-a-pandemic-predicted-effects-of-opening-and-quarantining-strategies

[5] www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.37.2001671

[6] ww.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/08/24/2020.08.21.20178574

[7] bmjpaedsopen.bmj.com/content/bmjpo/4/1/e000854

[8]  jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2020.35.e414

[9] onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jpc.15287

[10] https://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-research-evidence-summaries#transmission

[11] https://ourworldindata.org/grapher/school-closures-covid?stackMode=absolute&region=Europe

[12] https://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-research-evidence-summaries#transmission

[13] http://ftp.iza.org/dp13790

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *