Představení

Doporučujeme, aby po vzoru západních demokracií (Německo, Francie, Velká Británie, Skandinávie) byly v rámci řízení epidemie COVID 19 školy zavírané až jako poslední instance.

Tyto stránky byly vytvořeny jako podnět a zdroj informací, nejen pro rodiče, ale i pro ty, kteří jako já zastávají názor co nejrychlejšího návratu našich dětí – žáků do škol a jejich bezpečnou výuku do budoucna.

Česká vláda v rámci protiepidemických opatření už podruhé uzavřela školy včetně základních. Stalo se tak navzdory tomu, že riziko šíření viru je v nich zanedbatelné a uzavření provozu škol není založeno na zveřejněných datech ani na studiích.

Naopak s sebou nese výrazná rizika, ať už z hlediska vzdělání a rozvoje dětí, jejich psychického stavu nebo sociálních dopadů. Celých 8 % žáků nemá například přístup k počítači a internetu. Zároveň je kladen velký tlak na rodiče i učitele.

Proto usilujeme o to, aby rozhodnutí zavřít školy kvůli omezení šíření pandemie COVID-19 bylo použito jako poslední instance.

Děti pod podmínkou dodržení rozumných hygienických opatření do školy patří, i po čas epidemie. Dle vyjádření Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí školy nejsou příčinou, ale obětí komunitního šíření. Onemocnění se ve školách objeví například v důsledku rozšíření COVID-19 v rodinách, firmách nebo událostí v úzkém okolí.

Věříme, že je tímto způsobem možné zajistit jak kvalitní výuku, tak omezení rizika šíření nákazy na minimum.

Základní teze, fakta ze zdrojů nejen k zamyšlení, ale i k činům:

 • „Věříme, že školy by se měly zavírat jako poslední a otevírat jako první“.
 • „Vzdělání dětí je klíčové pro růst společnosti a její budoucnost.“
 • „Distanční výuka nenahradí prezenční výuku.“
 • „Ubližujeme našim dětem. Nemohou růst a rozvíjet se.“
 • „Mezi dětmi je menší pravděpodobnost přenosu COVID-19 než běžné chřipky.“
 • „Studie dokazují, že prezenční výuka ve školách nezvyšuje nebezpečí šíření viru.“
 • „Dle studií děti nešíří vir na učitele.“
 • „Učitelé nejsou ohroženi více, než jiná povolání „
 • „Při dodržování 3R (rouška, rozestupy, ruce) a zajištění větrání je riziko přenosu ve školách malé.“
 • „Riziko přenosu COVID-19 je mezi dětmi do 14 let pod 4%.“
 • „Je dokázáno, že riziko přenosu mezi zaměstnanci školy není ve školách vyšší než v domácnostech.“
 • „Zavřeli jsme děti do sociální izolace. Co to s nimi udělá?“
 • Vycházíme z postoje evropské instituce: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) publikovalo své doporučení – rozhodnutí zavřít školy kvůli kontrole pandemie COVID-19 by mělo být použito jako poslední instance.
 • Školy nejsou příčinou, ale obětí komunitního šíření. 
 • Onemocnění se ve školách objeví například v důsledku rozšíření COVID-19 v rodinách, firmách nebo událostí v úzkém okolí.
 • Data se srovnání zemí ukazují: 
  S COVID-19 lze bojovat účinněji i BEZ nutnosti zavření škol!
Číst celé

Novinky

Ohledně otevření škol panuje zmatek.

Na první pohled to vypadá skvěle. Téměř všechny médiá o víkendu a začátkem týdne poutali titulky o pondělním jednání vlády a očekáváném rozhodnutí ohledně otevření škol.

„…. Potřebujeme jasně říct, za jakých podmínek a kdy se děti vrátí do škol a ke sportu. To je hlavní výzva, kterou je potřeba řešit bez ohledu na PES. Nemůžeme už decimovat děti,“ řekl v neděli premiér Babiš Právu.[1]

Předsedové Komunistické strany a opozičních stran odmítají prodloužit nouzový stav, pokud nebude jasná koncepce návratu dětí do škol[2]. V neděli se měli premiér s ministrem Hamáčkem a opozicí shodnout na prioritě širším otevření škol.[3] V pondělí měli projednat koncepci.

Ve vyjádření politiků a zprávách ohledně pondělního jednání je ale zmatek. Chybí jasná koncepce Ministerstva školství, chybí stanovisko Ministerstva zdravotnictví. Z dostupných zdrojů lze dohledat:

·       Ministr školství Plaga navrhuje návrat maturantů od 1.března, nutnou podmínkou je zajištěné testování. Návrhy k návratu dalších ročníků jsou jenom velmi vágní, ve smyslu „po etapách“, bez konkrétních podmínek ani časového rámce. [4]

·       Místopředseda vlády Hamáček je za návrat do škol při zajištěném testování. [5]

·       Předseda Pirátů a předseda Komunistické strany Filip apelují na co nejdřívější návrat dětí do školních lavic

o   „vznikla tu mantra, že ekonomika je to nejdůležitější, ale tím jsme na rok zazdili školství“, J.Bartoš[6]

o   Pro předsedu KS „je nepředstavitelné, že by se děti do škol začaly postupně vracet až v březnu.“ [7]

Rád bych vyvrátil argument pana místopředsedy, který občas použije:„Ve chvíli, kdy jsme školy otevřeli a žáci se vrátili, čísla vyletěla nahoru.“[8] Školy se ale nikdy neotevřely samostatně bez jiných rozvolnění. Nelze tedy připisovat nárůsty „čísel“ otevření škol!


[1] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mame-s-koronavirem-velky-problem-ale-musime-vratit-deti-do-skol-141165

[2] https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/opozice-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-podminky-spolu.A210208_182042_domaci_vlc

[3] https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/navrat-zaku-do-skol-andrej-babis-jan-hamacek-ivan-bartos-vit-rakusan.A210207_204228_domaci_misl

[4] https://archiv.ihned.cz/c1-66880260-vykloktej-si-a-pak-muzes-do-skoly-zaci-se-maji-na-covid-testovat-sami-logistiku-dostanou-na-starost-kraje

[5] https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-zadost-nouzovy-stav-koronavirus-navrat-deti-do-skol.A210208_055007_domaci_kop

[6] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hamacek-bartos-filip-debata-o-otevreni-skol_2102071622_btk

[7] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hamacek-bartos-filip-debata-o-otevreni-skol_2102071622_btk

[8] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hamacek-bartos-filip-debata-o-otevreni-skol_2102071622_btk

Petice

Vláda stanovila podmínku testování dětí pro jejich návrat do školních lavic. Jenže organizace testování vázne. 

V spolupráci s paní zastupitelkou Čapkovou (Praha) jsem napsal výzvu k vládě o převzetí zodpovědnosti za procesní otázky testování v kraji zřizovateli škol. 

Domnívám se, že proces testování by neměl zdržovat otevření škol. Umožnit zřizovatelům škol a školských zařízení rozhodovat o procesních otázkách provádění testování:

 • zvýší rychlost a efektivitu testování
 • umožní snazší dostupnost testů
 • umožní lepší spolupráci s odběrovými centry a rychlejší výběr ze stávajících testů

Situace je již alarmující. Některé ročníky jsou doma již rok. Pojďme se spojit a zkusit to změnit!

Celé znění výzvy:
https://www.petice.com/vyzva_vlad_ke_zmn_v_navrenem_postupu_testovani_ak_a_pracovnik_kol_a_kolskych_zaizeni?fbclid=IwAR1Ig6NnnZeJ5hgFros2vFJ7f7Sdmfxe-2icJAyy9moKx6L4h4EVshsqmoQ

______________________________________________________________________________

Nesmíme obětovat děti! Žádáme vládu, aby školství zařadila mezi své nejvyšší priority. Za podpis a pár minut času nic nedáme… Pojďme spolu pomoct našim dětem!

Petice za naléhavé řešení situace ve školství zasaženém opatřeními v boji proti koronaviru

https://www.petice.com/nesmime_obtovat_dti_adame_vladu_aby_kolstvi_zaadila_mezi_sve_nejvyi_priority?fbclid=IwAR0_BRq0VmlSHBdWZIxLEsOPhNwP0JCdZrnMiKEGp8KjT6r9rAW4gVttrOg